Kontakt oss

 

Ønsker du mer informasjon?
Vil du delta i prosjektet?
Har du noen i familien din som vil delta?
 
Ta kontakt! 
 
 ADHD prosjektet
K.G.Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser,
Universitetet i Bergen, BBB,
 Jonas Lies vei 91,
5009 Bergen
 
 Tlf: 55 58 68 48 
                                                                                                                                                                
Epost: adhdprosjekt@psybp.uib.no
Mer informasjon om pågående forskning: K.G.Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser